Minder valse meeldauw in ui; méér opbrengst met Squall

Door de toevoeging van Squall, een hechter en anti-drift hulpstof, is aangetoond dat de valse meeldauw beter wordt bestreden en hiermee een hogere opbrengst gehaald kan worden in de uienteelt. Maar liefst 5 ton uien zijn er meer geoogst, doordat de valse meeldauw beter onder controle bleef.