SHIFT Invest investeert in verduurzaming gewasbescherming

Investeringsfonds Shift Invest steekt geld in Squall, dé innovatieve, biologisch afbreekbare, hulpstof die zorgt voor een betere gewasbescherming met minder water en minder gewasbeschermingsmiddelen.

Samenvatting

Het op Science Park Amsterdam gevestigde bedrijf GreenA heeft een initiële investering van het investeringsfonds SHIFT Invest aangetrokken. GreenA is eigenaar van het gepatenteerde middel Squall, dat als innovatieve hulpstof aan gewasbeschermingsmiddelen een betere hechting geeft, minder drift veroorzaakt en beter bestand is tegen regenval. De eerste oogsten waarbij Squall is gebruikt, kwamen in 2014 met succes van het land. Vanaf deze maand is het product voor alle akkerbouwers in Nederland verkrijgbaar. Marktontwikkeling van Duitsland en Noord Amerika wordt nu versneld mogelijk.

Details

Peter Buis, directeur van GreenA BV legt uit: “Verduurzaming van gewasbescherming in de agrarische wereld is van groot belang. Squall is daarin een belangrijke bouwsteen. Versterkt door de investering, de kennis en het netwerk van SHIFT Invest, heeft GreenA nu de slagkracht om Squall onder de aandacht te brengen en de verbouwers van ons voedsel te helpen stappen vooruit te boeken.”

De uitvinding werd ruim 10 jaar geleden gedaan door prof. dr. Daniel Bonn, hoogleraar Fysica aan de Universiteit van Amsterdam. De hulpstof die hij ontdekte, ontving uitgebreide aandacht van wetenschappelijke bladen en de internationale media. Cruciaal was de koppeling tussen de uitvinding en het gebruik daarvan in de landbouw, namelijk als toevoeging aan de spuitmix voor gewasbescherming. Belangrijk aspect daarbij is dat Squall biologisch afbreekbaar is. Squall is een schoolvoorbeeld van kennisvalorisatie: de overdracht en toepassing van technisch-wetenschappelijke kennis, met als doel deze kennis om te zetten in een innovatief product dat breed in de agrarische markt beschikbaar komt. Door valorisatie van kennis wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan duurzame, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Daniel Bonn en zijn vader, Robert Bonn besloten op basis van tientallen proeven in 2010 het bedrijf GreenA op te richten. Na een uitdagende aanloopperiode en met de komst van Peter Buis, bedrijfseconoom met een rijke ervaring in het internationale bedrijfsleven is Squall nu gereed voor de markt.

Dit voorjaar is het team versterkt met plantkundige Maarten Klein, tuinderzoon uit Roelofarendsveen. Maarten heeft in de afgelopen jaren leiding gegeven aan de onderzoeksactiviteiten van DLV Plant en gaat binnen Squall de brug slaan met telers en toeleveranciers door de werking van het product in de gewassen verder aan te tonen. “Met de toevoeging van de polymeer aan de spuitmix, vertonen de druppels een ander gedrag. Het water wordt een betere transporteur van de actieve stoffen naar de gewassen toe en eenmaal op de plant aangekomen, blijft het beter vastgehecht. In laboratoria en in veldtesten is vastgesteld dat er met toevoeging van Squall 19 tot 74% minder gewasbeschermingsmiddel en water nodig is voor dezelfde bedekking en bescherming van vollegronds teelt, en dat drift, opvliegende kleine druppeltjes, sterk vermindert.” Aldus Maarten Klein

In Nederland is sinds kort een strategische samenwerking opgezet met CropSolutions, een belangrijk samenwerkingsverband voor kennis en inkoop van gewasbeschermingsmiddelen. CropSolutions partner CZAV is naar omvang gemeten de tweede coöperatie van Nederland en verzorgt voor GreenA de opslag en distributie van Squall binnen Nederland.

SHIFT Invest levert management support, kennis en netwerk

SHIFT Invest Fundmanager Guus Verhees: “De innovatieve hulpstof Squall is breed toepasbaar in de mondiale akkerbouw. Door Squall in kleine hoeveelheden toe te voegen kan een agrarische ondernemer het gebruik van pesticiden substantieel verminderen en tegelijkertijd geld besparen. Hiermee is de impact van Squall in potentie groot op de verduurzaming van de agrarische sector. Samen met onze partners zullen we het bedrijf ondersteunen in de verdere ontwikkeling, toepassing en het succes van Squall in de markt.

Over SHIFT Invest

SHIFT Invest is een Nederlands venture capital fonds dat groeikapitaal verstrekt voor innovaties in de agro & food keten, in gezonde voeding en schone technologieën, zoals water- en bio-based technologieën. In deze markten is het netwerk en ervaring het grootst, waardoor innovatieve start ups meer kan worden geboden dan alleen kapitaal. Rabobank, Wageningen UR, TU Delft, Menzis en het WNF zijn partners in het fonds. SHIFT Invest is een impact investeerder gericht op ondernemers met innovaties die zowel een positieve, materiele impact hebben op het milieu of op gezondheid, als ook een aantrekkelijk financieel rendement in het vooruitzicht stellen.

Squall® is een hechter en anti-drift hulpstof voor gewasbeschermingsmiddelen.

Squall LinkedInSquall TwitterSquall Youtube