Squall injectie heeft een officiële anti drift status en staat nu ook op de DRT lijst.

In combinatie met de 50/75/90% doppen voor neerwaartse bespuiting krijg je met Squall en injectie er 1 driftreductie stap bij. Dus de 90% dop geeft 95% driftreductie met Squall geïnjecteerd. Hiervoor moet wel Squall met 0,5% geïnjecteerd worden in de spuitleiding met bijvoorbeeld een Raven Side Kick pro injectiesysteem. De spuit- en injectiehoeveelheid moet worden gelogd en opgeslagen zodat door de instanties gecontroleerd kan worden dat van Squall juist gebruik is gemaakt. Squall is verkrijgbaar in 10 liter cans en voordelige 1.000 liter IBC’s bij elke GBM leverancier. Squall injectie geeft niet alleen een extra reductie stap, maar zorgt ook dat de druppels aan het blad hechten en uitvloeien en een betere bedekking geeft. Twee vliegen in 1 klap dus!

Meer informatie:
Stuur een mail naar: info@greena.nl

Toelatingen:

  • 50% driftreducerende dop + Squall injectie    –>  75% driftreductie
  • 75% driftreducerende dop + Squall injectie    –>  90% driftreductie
  • 90% driftreducerende dop + Squall injectie    –>  95% driftreductie

Dit geldt voor doppen voor de neerwaartse bespuiting.

(Nog) geen toelating:

  • Niet in combinatie met 95% driftreducerende dop
  • Niet in combinatie met verlaagde spuitboom
  • Niet in combinatie met lucht-vloeistof mengdop
  • Niet in combinatie met overige toegelaten technieken zoals sleepdoek, luchtzak, MagGrow of HTA.

Randvoorwaarden:

  • Squall moet worden geïnjecteerd met 0,5%
  • De spuithoeveelheid en injectiehoeveelheid moet gedurende 1 uur elke minuut gelogd worden en dit moet afleesbaar zijn op het scherm.
  • Raven Sidekick Pro (Raven.com) is een voorbeeld van een injectiesysteem die dit kan. Teejet injectie kan dit waarschijnlijk binnenkort ook.

De injectie van Squall lost ook een tweede probleem op: doppen uit een hoge driftreductie-categorie geven een grof spuitbeeld; grote druppels die makkelijk van het blad springen en rollen en leiden tot een slechte bedekking en dito werking. Hierdoor worden de middelen veel minder effectief, speciaal als het gaat om middelen die een contactwerking hebben. Squall, de vloeibare hulpstof Squall die verkrijgbaar is in 10 liter cans en voordelige 1000 liter IBC’s bij iedere GWB leverancier,  vormt hier de uitkomst; het vermindert niet alleen de allerkleinste driftgevoelige druppels, maar zorgt ook dat de druppels beter aan het blad hechten en vervolgens uitvloeien. De bedekking neemt hierdoor spectaculair toe. Hieronder is te zien hoe de bedekking met Squall zich verhoudt tot de bedekking met anti-drift doppen per driftreductie klasse:

Squall injectie geeft een complete oplossing voor een betere gewasbescherming: